SSSR

10 zemalja koje su nestale tokom 20. veka

Na početku 20. veka bilo je samo nekoliko desetina nezavisnih, suverenih država na planeti, danas ih ima skoro 200. Kada se jedan narod konstituiše, on ima tendenciju da se održi i veoma je neuobičajeno da narod potpuno nestane. Sa državama je nešto drugačije. One se transformišu; dele ili ujedinjuju i kada je u pitanju naziv[…]

Tradicionalne Ruske figure

Rusija

Rusija i Ukrajna su dve najveće slovenske države. Ruska federacija je prva u svetu po površini (17 miliona km²) i šesta po broju stanovnika (148 miliona). Rusija je po geografskom položaju evroazijska zemlja. Oko 1/3 teritorije Ruske federacije se nalazi u Evropi a 2/3 u Aziji. Zapadni (evropski) deo Rusije deli se na Centralnu Rusiju,[…]

Berlin glavno sedište EU

Savremeni političko-geografski procesi u svetu

Na savremenoj političkoj karti sveta naizgled se dešavaju dva suprotna procesa: proces političko-teritorjalnog usitnjavanja brojnih malih država proces integrisanja i stvaranja velikih ekonomskih prostora U procesu političko-teritorjalnog usitnjavanja bila su prisutna dva procesa: 1. Usled raspadanja kolonijalnog sistema stvoren je veliki broj novih država 2. Usled raspada socijalističkih federacija u periodu od 1989 do 1992[…]