Tradicionalne Ruske figure

Rusija

Rusija i Ukrajna su dve najveće slovenske države. Ruska federacija je prva u svetu po površini (17 miliona km²) i šesta po broju stanovnika (148 miliona). Rusija je po geografskom položaju evroazijska zemlja. Oko 1/3 teritorije Ruske federacije se nalazi u Evropi a 2/3 u Aziji. Zapadni (evropski) deo Rusije deli se na Centralnu Rusiju,[…]

Berlin glavno sedište EU

Savremeni političko-geografski procesi u svetu

Na savremenoj političkoj karti sveta naizgled se dešavaju dva suprotna procesa: proces političko-teritorjalnog usitnjavanja brojnih malih država proces integrisanja i stvaranja velikih ekonomskih prostora U procesu političko-teritorjalnog usitnjavanja bila su prisutna dva procesa: 1. Usled raspadanja kolonijalnog sistema stvoren je veliki broj novih država 2. Usled raspada socijalističkih federacija u periodu od 1989 do 1992[…]